Geschiedenis

Home » Geschiedenis

De goudenleeuw vanaf de buitenkantBrasserie “De Gouden Leeuw”
Over Gouden Leeuwen en geeuwende soldaten

Het moet een uiterst kribbige herbergier zijn geweest.Zijn gasten waren voor het merendeel franse soldaten die, teruggekomen van het front, zich bij de eerste de beste uitspanning lieten volgieten met wijn en eindelijk een fatsoenlijk maal voorgezet kregen. Te moe en te laveloos om zich naar hun bed te slepen, vielen ze meestal op hun stoel in slaap. Dat werd de herbergier te gortig.

Met opgeheven vinger sprak hij de woorden:

“Au lit on dort!”
(“In bed slapen wij!”)
Of de letterlijke tekst ook werkelijk op de gevel van
de herberg terechtkwam laat de geschiedenis helaas onvermeld.
Aan de verbastering ervan hebben we in ieder geval
een prachtige naam overgehouden:

“Au lion d’Or”

(“In De Gouden Leeuw”)
Reden waarom er is besloten om in het
beeldmerk van De Gouden Leeuw enige eer
te bewijzen aan de herbergier die zijn meubelen
verkeerd gebruikt zag.